• Všechny zájezdy

  Akce: ANGLIE, DUXFORD - Battle of Britain Airshow 2021, autobusem


  Datum: 15.9. - 20.9. 2021


  Cena: 8.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd ve 10:00 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční přejezd Německem, Belgií a Francií.

  2. den: Ranní trajekt z Calais do Doveru. Ráno příjezd do Londýna. Návštěva RAF muzea v Hendonu. Nebo celodenní volno na prohlídku města MHD. Večer odjezd na ubytování do hotelu IBIS v centru města Stevenage (3 noci).

  3. den: Snídaně. Výběr ze 2 možností:

  a) celodenní návštěva leteckého muzea v Duxfordu - přílet letadel na "Battle of Britain Air Show 2021". Autobus poté ještě odjíždí na prohlídku "Shuttleworth Collection Museum" v Old Wardenu. Odpoledne návrat do Duxfordu. Večer odjezd na hotel.                                                

  b) celodenní individuální prohlídka Londýna MHD. Večer nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně. Výběr ze 2 možností:

  a) odjezd autobusem do Duxfordu na "Battle of Britain Air Show 2021". Zlevněné vstupné cca 36 liber zajistí naše CK.

  b) Odjezd MHD do Londýna na individuální prohlídku města. Vlakové nádraží je od hotelu 5 minut pěšky.

  Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně a naložení zavazadel.Výběr ze 2 možností:

  a) odjezd autobusem do Duxfordu na "Battle of Britain Air Show 2021".

  b) celodenní individuální prohlídka Londýna.

  Večer bude sraz na určeném místě a poté odjezd do Doveru na trajekt.

  6. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu IBIS se snídaní,  povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění storna zájezdu, stravování, jízdné MHD.
 • Všechny zájezdy

  Akce: ANGLIE, DUXFORD, Battle of Britain Air Show 2021, letecky


  Datum: 16.9. - 20.9. 2021


  Cena: 14.200,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd z Prahy do Londýna. Odjezd MHD na ubytování do Stevenage.

  2. den: Snídaně. Výběr ze 2 možností:

  a) celodenní návštěva leteckého muzea v Duxfordu - přílet letadel na "Battle of Britain Air Show 2021". Autobus poté ještě odjíždí na prohlídku "Shuttleworth Collection Museum" v Old Wardenu. Odpoledne návrat do Duxfordu. Večer odjezd na hotel.                                                

  b) celodenní individuální prohlídka Londýna MHD. Večer nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Výběr ze 2 možností:

  a) odjezd autobusem do Duxfordu na "Battle of Britain Air Show 2021". Zlevněné vstupné cca 36 liber zajistí naše CK.

  b) Odjezd MHD do Londýna na individuální prohlídku města. Vlakové nádraží je od hotelu 5 minut pěšky.

  Nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně a naložení zavazadel.Výběr ze 2 možností:

  a) odjezd autobusem do Duxfordu na "Battle of Britain Air Show 2021".

  b) celodenní individuální prohlídka Londýna.

  5. den: Snídaně. Odjezd MHD na letiště. Odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: letenku, dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu IBIS se snídaní,  povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění storna zájezdu, stravování, jízdné MHD.
 • Všechny zájezdy

  Akce: ITÁLIE, RIVOLTO - airshow k 60. výročí FRECCE TRICOLORI


  Datum: 17.9. - 19.9. 2021


  Cena: 2.300,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 16:00 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční jízda přes Německo a Rakousko do Itálie.

  2. den: Ráno příjezd do Rivolta. Celodenní návštěva leteckého dne k 60. výročí "Frecce Tricolori". Po skončení akce odjezd do Prahy.

  3. den: Dopoledne příjezd do Prahy.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné na letecký den, pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Všechny zájezdy

  Akce: ŠPANĚLSKO, MADRID - letecká muzea + letecký den


  Datum: 30.9. - 4.10. 2021


  Cena: 17.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet do Madridu. Transfer MHD do hotelu****. Ubytování v hotelu a podle časových možností individuální volno na prohlídku města - královský palác, Plaza Mayor, centrum. Nocleh v hotelu.

  2. den: Snídaně. Dopoledne odjezd MHD na privátní návštěvu pravidelného kondičního létání leteckého muzea Fundación Infante de Orleans (FIO) na letišti Cuatro Vientos. Jedna ze zajímavých létajících sbírek Evropy (cca 40 letadel např. Polikarpov I - 16 Mosca, Milcon Falcon Six M3, B.A.Eagle 2. Dva hangáry + restaurátorská dílna, k dispozici bude průvodce - pracovník nadace. Odpoledne centrum Madridu (královská botanická zahrada). navečer prohlídka Muzea Prado (od 18:00 je muzeum zdarma). Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Dopoledne odjezd MHD na prohlídku leteckého muzea - Musea del Aire. Je zde 7 hangárů, rozsáhlá venkovní expozice, celkem cca 200 letadel (jsou zde rarity např. Polikarpov I - 15, Fiat CR - 32, Heinkel - 111E - 1 a další). Světelné podmínky v hangárech jsou slušné. Je zde i malý shop. Odpoledne návštěva námořního muzea. Nocleh v hotelu.

  4. den: Dopoledne odjezd MHD na Flying day organizovaný FIO. Jedná se sice o menší letecký den, ale přesto velmi zajímavou akci. Vstupné 6 Euro. Dopoledne statická expozice - cca 20 letadel odpoledne od 13:00 hodin je hodinová letecká show. Je zde i stánek s místní leteckou literaturou. Odpoledne centrum Madridu - návštěva galerie Reina Sofia (slavný obraz Guernica), Radnice. Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Dopoledne procházka parkem Juana Carlose I. Odjezd z hotelu na letiště MHD a odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: letenku včetně všech tax, 4x ubytování v hotelu **** se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné, jízdné MHD v Madridu, pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Všechny zájezdy

  Akce: GREAT USA - HOUSTON Air Show


  Datum: 7.10. - 18.10. 2021


  Cena: 59.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet z Prahy do Houstonu. Imigrační proces, vypůjčení auta a odjezd na ubytování. Nocleh v hotelu.

  2. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka návštěvnického střediska NASA - Johnson Space Center. Odpoledne návštěva válečné lodi USS Texas. Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Celodenní návštěva leteckého dne "Wings over Houston Air Show". Nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně. Celodenní návštěva leteckého dne "Wings over Houston Air Show". Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Přejezd do New Orleansu. Prohlídka New Orleans. Procházka French Quater. Možnost návštěvy Aquaria, případně projíźďka parníkem po Mississippi. Nocleh v hotelu.

  6. den: Snídaně. Přejezd do Pensacoly. Cestou zastávka v Mobile. Prohlídka Battleship Memorial Park. Loď USS Alabama, ponorka USS Drum. Nocleh v hotelu.

  7. den: Snídaně. Prohlídka US Air Force Armament ve Valpairasu. Nocleh v hotelu.

  8. den: Snídaně. Celodenní návštěva "National Museum of Naval Aviation" v Pensacole. Nocleh v hotelu.

  9. den: Snídaně. Celodenní volno u moře, koupání, volno, nákupy. Nocleh v hotelu.

  10. den: Po snídani odjezd do Laffayette. Prohlídka USS Kidd. Nocleh v hotelu.

  11. den: Snídaně. Příjezd do Houstonu. Odpoledne odevzdání auta a odlet do Prahy.

  12. den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, doprovod (řidiče) CK, 10x ubytování v hotelu*** se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: povolení ESTA na vstup do USA (zajistíme), vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, stravování.

   
 • Všechny zájezdy

  Akce: GREAT USA - to nejlepší ze Západu + Florida + KSC


  Datum: 1.11. - 17.11. 2021


  Cena: 69.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu do USA imigrační proces. Vyzvednutí auta a odjezd na ubytování do hotelu. Nocleh v hotelu.

  2. den: Celodenní návštěva Las Vegas. Večer okružní jízda slavným městem zábavy a hazardu. Nocleh v hotelu.

  3. den: Odjezd do Grand Canyonu se zastávkou u Hoover Dam. Možnost okružního letu nad Grand Canyonem (cena cca 150 USD). Návštěva kina IMAX. Nocleh v hotelu. 

  4. den: Celodenní výlet do Grand Canyonu - prohlídka jednotlivých vyhlídek. Nebo možnost sestupu do údolí kaňonu k řece Colorado (fyzicky velmi náročné, ale nesmírně krásné). Večer nocleh v hotelu.

  5. den: Dopoledne návštěva Meteor kráteru. Odpoledne zastávka v "Městě duchů". Večer nocleh v hotelu v Tucsonu.

  6. den: Celodenní prohlídka Pima Air muzea v Tucsonu. Jedno z největších leteckých muzeí na světě s jedinečnými unikáty + projížďka autobusem po "odkladišti" letadel. Nocleh v hotelu.

  7. den: Dopoledne prohlídka "Titan Missile Museum" (podzemní odpalovací základna balistických raket). Projížďka Saguaro National parkem. Odpoledne odjezd do San Diega. Ubytování v hotelu.

  8. den: Celodenní návštěva San Diega. Prohlídka leteckého muzea a letadlové lodi USS Midway. Nocleh v hotelu.

  9. den: Okružní jízda San Diegem. Krátká prohlídka hotelu Coronado. Možnost návštěvy atrakce "Sea World". Večer nocleh v hotelu.

  10. den: Návštěva leteckých muzeí "Planes of Fame" a "March Air Fields Musea". Nocleh v hotelu v Los Angeles.

  11. den: Celodenní prohlídka Los Angeles (loď Queen Mary, USS Iowa, okružní jízda po Beverly Hills) nebo možnost návštěvy Universal Studios. Nocleh v hotelu.

  12. den: Vrácení auta a odlet z L.A. na Floridu na Floridu. Vyzvednutí auta a odjezd na ubytování do hotelu na pobřeží Atlantiku. Volno na koupání.

  13. den: Celodenní volno u moře. Koupání, relaxace u bazénu. Nocleh v hotelu.

  14. den: Celodenní návštěva Kennedyho Space Centra. Nocleh v hotelu.

  15. den: Celodenní volno u moře. Koupání, relaxace u bazénu. Nebo opět celodenní návštěva KSC. Nocleh v hotelu.

  16. den: Dopoledne volno u moře. V poledne odjezd do Orlanda, odevzdání auta a odlet do Prahy.

  17. den: Přílet do Prahy v odpoledních hodinách

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně letišních tax, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, řidiče (doprovod) CK, 15x ubytování v hotelech,  povinné pojištění K proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: povolení ESTA (14 USD, vyřídí CK) nebo vízum, vstupné, stravování (cca 15 USD/den), pojištění léčebných výloh v zaraničí.

                                                                                                                                                          

   
 • Všechny zájezdy

  Akce: ANGLIE, TELFORD - Scale Model World 2021


  Datum: 11.11. - 16.11. 2021


  Cena: 8.300,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1.den: Odjezd v 9:30 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy (areál Nákladového nádraží ČD), Praha 5. Noční přejezd Německem, Belgií a Francií.

  2.den: Ranní trajekt Calais - Dover. Ráno příjezd do Duxfordu. Prohlídka leteckého muzea. Večer ubytování v hotelu IBIS v Birminghamu -  (2 noci, dvoulůžkové pokoje).

  3.den: Snídaně. Celodenní návštěva modělářské výstavy Scale Model World 2021 v Telfordu. Večeře a nocleh v hotelu IBIS.

  4.den: Po snídani naložení zavazadel. Celodenní návštěva SMW Telford 2021. Návštěva leteckého muzea Cosford. Večer odjezd na ubytování do Londýna. Hotel St. Giles Feltham.

  5. den: Snídaně. Individuální prohlídka Londýna MHD. Večer odjezd na trajekt.

  6. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusemí, trajekt Calais - Dover - Calais, 2x ubytování v hotelu IBIS v Birminghamu, 1x nocleh v Londýně - Felthamu, 3x snídani, povinné pojištění CK proti úpadku, vedoucího zájezdu.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí.

  Příplatek: jednolůžkový pokoj 4.100,- Kč

   
 • Všechny zájezdy

  Akce: AUSTRALIAN Air show - 100. výročí australského letectva


  Datum: 21.11. - 2.12.2021


  Cena: 92.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1.den: Odlet z Prahy do Sydney. Let na trase.

  2.den: K večeru přílet do Sydney. Odjezd na ubytování. Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Celodenní pěší prohlídka města - čtvrť "The Rocks", Circular Quay s budovou Opery, věž "AMP Tower", most harbour Bridge, katedrála svaté Marie. Možnost projížďky lodí po zálivu. Nocleh v hotelu.

  4.den: Snídaně.Přelet do Melbourne. Ubytování v hotelu. Volno na prohlídku města. Nocleh v hotelu.

  5.den: Snídaně. Celodenní prohlídka města - Rialto Towers, Queen Victoria Market, projížďka tramvají typu hop-on and hop off City Cirle. Nocleh v hotelu.

  6.den: Snídaně. Celodenní návštěva mezinárodního leteckého veletrhu - AUSTRALIAN INTERNATIONAL AIRSHOW 2021. Nocleh v hotelu.

  7.den: Snídaně. Celodenní návštěva mezinárodního leteckého veletrhu - AUSTRALIAN INTERNATIONAL AIRSHOW 2021. Nocleh v hotelu.

  8.den: Snídaně. Celodenní návštěva mezinárodního leteckého veletrhu - AUSTRALIAN INTERNATIONAL AIRSHOW 2021. Nocleh v hotelu..

  9.den: Snídaně. Přelet do Cairns. Ubytování v hotelu. Volno na prohlídku města.

  10.den: Snídaně. Celodenní výlet na "Great Barrier Reel" (Velký bariérový útes). Noc v hotelu.

  11.den: Snídaně. Přelet do Sydney. Odlet do Prahy.

  12.den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: leteckou dopravu včetně letištních tax, 9x ubytování v hotelech se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: lvstupní autorizaci do Austrálie (500,- Kč), vstupné, jízdné MHD, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění storna zájezdu, ostatní stravování.
 • Všechny zájezdy

  Akce: SINGAPORE - International Aerospace&Defence Exhibition 2022


  Datum: 16.2. - 24.2..2022


  Cena: 42.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet z Prahy do Singapuru.

  2. den: Přílet do Singapuru. Odjezd MHD do hotelu na ubytování. Volno na procházku městem. Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Singapuru - letecké muzeum, Battle Box (velitelství generála Percivala, čínská čtvrť. Nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně. Celodenní návštěva největší výstavy v Asii: "Aerospace&Defence Exhibition  - Singapore Airshow 2022. Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Celodenní návštěva největší výstavy v Asii:  "Aerospace&Defence Exhibition  - Singapore Airshow 2022. Nocleh v hotelu.

  6. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Singapuru - Gardens of Bay, Parlament, ostrov Sentosa. Nocleh v hotelu.

  7. den: Snídaně. Osobní volno na prohlídku města, koupání na ostrově Sentosa, nákup suvenýrů. Nocleh v hotelu.

  8. den: Snídaně. Odjezd MHD na letiště. Odlet do Prahy.

  9. den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku, 6x ubytování v hotelu, 6x snídani, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné, jízdné MHD, pojištění léčebných výloh v zahraničí, stravování.
 • Všechny zájezdy

  Akce: NOVÝ ZÉLAND - Warbirds over WANAKA 2022


  Datum: 9.4. - 21.4. 2022


  Cena: 89.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1.den: Odlet z Prahy na Nový Zéland.

  2.den: Cesta letadlem.

  3. den: Přílet do Christchurchu. Půjčení auta a ubytování v hotelu. Osobní volno na dorovnání časového posunu a případnou prohlídku města a odpočinek. Nocleh v hotelu.

  4.den: Dopoledne prohlídka Air Force Museum of N.Z. (zdarma). Projížďka historickou tramvají po městě. Možnost návštěvy nádherné botanické zahrady. Odpoledne přejezd panoramatickou cestou silnici No72 k "Lake Pukaki". Ubytování a nocleh v hotelu.

  5.den: Projížďka kolem jezera "Pukaki" do "Mt Cook Village". Pěší procházka k "Tasman Lake" a k Tasmanovu ledovci. Scenérie nejvyšších alpských vrcholů - nejvyšší hora N.Z. "Mt. Cook" 3754 m n.m. Možnost panoramatického výletu letadlem nad krajinou. Nocleh v hotelu.

  6.den: Přejezd nezapomentulnými nádhernými horskými průsmyky a ledovcovými jezery. Příjezd do Queenstownu. Ubytování v hotelu a nocleh.

  7.den: Celodenní návštěva "Wanaka Warbirds Muzea". Nocleh v hotelu.

  8.den: Celodenní návštěva letecké airshow "Warbirds over Wanaka". Nocleh v hotelu.

  9.den: Celodenní návštěva letecké airshow "Warbirds over Wanaka". Nebo výlet k "Milford Sound" fjordu. Nocleh v hotelu.

  10.den: Přejezd kolem Lake Hawea a Lake Wanaka přes Mt. Aspiring NP k Tasmanovu moři. Jízda podél pobřeží. Příjezd k ledovci Fox Glacier a Franz josef Glacier. Nocleh. Nocleh.

  11.den: Cesta autem ve stopách slavného vlaku TranzAlpine napříč ostrovem do Christchurche. Nádherná příroda, soutěsky, rokle, deštné pralesy, křišťálové řeky, ledovce a pláně. Nocleh v hotelu.

  12.den: Dopoledne závěrečná prohlídka Christchurche. Odpoledne vrácení auta a odlet do ČR.

  13.den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně letišních tax, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, doprovod (řidiče) CK, 9x ubytování v apartmánech a chatkách,  povinné pojištění K proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: vstupné, jízdné MHD, stravování, pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Všechny zájezdy

  Akce: USA - CHINO Air Show 2022 + HAVAJ


  Datum: 5.5. - 18.5. 2022


  Cena: 76.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu do USA imigrační proces. Vyzvednutí auta a odjezd na ubytování. Nocleh v hotelu.

  2. den: Snídaně. V pátek dopoledne prohlídka Air Muzea v March. Odpoledne návštěva Yanks Muzea v Chinu. Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. V sobotu ráno odjezd do leteckého muzea "Planes of Fame" v Chinu. Celodenní letecký den "Chino Air Show 2022" - vstupné 30 USD. Jeden z největších leteckých dnů v USA. Nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně. V neděli ráno odjezd do leteckého muzea "Planes of Fame" v Chinu. Celodenní letecký den "Chino Air Show 2022" - vstupné 30 USD. Nocleh v hotelu.

   5. den: Snídaně. Celodenní návštěva San Diega. Prohlídka Air Muzea a letadlové lodi USS Midway Nocleh v hotelu.

  6. den: Snídaně. Okružní jízda San Diegem. Prohlídka hotelu Coronado. Možnost návštěvy atrakce "Sea World" nebo ZOO. Nocleh v hotelu.

  7. den: Brzy ráno odevzdání auta. Odlet z Los Angeles na Havaj, ostrov Oahu. Vyzvednutí auta, okružní jízda městem a ubytování v hotelu. Volno. Večer nocleh v hotelu.

  8. den: Celodenní návštěva Pearl Harbor - památník USS Arizona, prohlídka lodi USS Missouri, leteckého muzea a ponorky USS Bofin. Nocleh v hotelu.

  9. den: Celodenní odpočinek a slunění na pláži Waikiki. Možnost projížďky lodí při západu slunce. Nocleh v hotelu.

  10. den: Celodenní okružní jízda po ostrově Oahu - zátoka Hanauma, Blowing Hole, budhistický chrám Biodo Temple, ananasová plantáž, koupání na Sun Beach. Nocleh v hotelu.

  11. den: Dopoledne výlet na Diamond Head. Odpoledne koupání na Waikiki, volno na procházku městem, popřípadě návštěva ZOO.  Nocleh v hotelu.

  12. den: Koupání a šnorchlování v zátoce Hanauma. Večer při západu slunce rozloučení s havají. Nákup posledních suvenýrů. Nocleh v hotelu.

  13. den: Brzy ráno odlet z Havaje do Los Angeles. Odpoledne odlet z L.A. do Prahy.

  14. den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně letišních tax, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, doprovod (řidiče) CK, 6x ubytování v hotelech, 5x snídaní, 6x ubytování v hotelu na Havaji, povinné pojištění K proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: povolení ESTA (vyřídí CK) do USA, vstupné, stravování, pojištění léčebných výloh v zahraničí, vstupy a jízdné lodí. 

  Poznámka: příplatek za ubytování na Havaji v hotelu **** 4.800,- Kč/osoba. Jinak ubytování na Havaji v hotelu **. 
 • Všechny zájezdy

  Akce: ANGLIE, FAIRFORD - RIAT 2022 - největší letecký den v Evropě


  Datum: 14.7. - 18.7. 2022


  Cena: 7.800,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 10:00 hodin od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční přejezd SRN, Belgií a Francií.

  2. den: Ranní trajekt a příjezd do Londýna. Celodenní prohlídka Londýna MHD. Návštěva muzea RAF v Hendonu. Večer ubytování v hotelu IBIS** (2 noci).

  3. den: Snídaně. Výběr ze 2 možností:

  a) brzy ráno odjezd na největší letecký den v Evropě - RIAT 2022 ve Fairfordu (vstupné cca 40 liber). Snídaně formou balíčku.

  b) celodenní prohlídka Londýna MHD - jízdné cca 14 liber. Večer nocleh v hotelu IBIS.

  4. den: Výběr ze 2 možností:

  a) brzy ráno odjezd autobusem na největší letecký den v Evropě do Fairfordu - RIAT 2022 (vstupné cca 40 liber). Snídaně formou balíčku.

  b) Snídaně. Odjezd vlakem na individuální prohlídku Londýna MHD.

  Večer sraz na určeném místě a odjezd na trajekt.

  5. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt, 2x ubytování v hotelu IBIS se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění storna zájezdu, stravování, jízdné MHD.

  Příplatek: jednolůžkový pokoj 2.600,- Kč