• Všechny zájezdy

  Akce: Rozkvetlé a barevné NIZOZEMSKO 2024 (bez nočních přejezdů)


  Datum: 23.8. - 27.8.2024


  Cena: 14.900,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 8:15 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční jízda přes Německo. Večer příjezd do města Tilburg. Ubytování v hotelu IBIS - 4 noci, 2 lůžkové pokoje, bez večeře.

  2. den: Snítdaně. Odjezd do Lottumi. Prohlídka Stichting Rozenhof (vstupné 5 Euro).  Poté návštěva Royal Plant Rosarium - nákup růží. V poledne prohlídka soukromé zahrady rodiny Verheggen (vstupné 4 Euro). Odpoledne přejezd do Hout-Blericku. Návštěva zahrady rodiny Gubels - Brookergarden. Návštěva potrvá až do 20:30 hodin, kvůli zážitku z nasvícené zahrady. Cena vstupného je 9,50 Euro. V ceně bude i malé občerstvení. Nocleh v hotelu (bez večeře).

  3. den: Snídaně.  Odjezd do Booskopu. Návštěva firmy pana Alexe Schoemakera - Living Creations, zaměřená na šlechtění a pěstování hortenzií latnatých. Prohlídka sortimentu a ukázkových výsadeb. Vstup zdarma. Přejezd do Wassenaaru - Museum Voorlinden. V blízkosti budovy jsou trvalkové záhony od zahradního architekta Pieta Oudolfa. na závěr dne odjezd do Voorhout - firma Detulperij zaměřená na pěstování jiřinek a jiných cibulovin. Ukázkové výsadby bohatého sortiment jiřinek. Vstupné 7 Euro. Večeře a nocleh v hotelu IBIS.

  4. den: Snídaně v hotelu. Odjezd do Den Hout. Prohlídka soukromé zahrady Tuinen de Verwondering pana Arjan van Dijka s malým občerstvením - vstupné 7,50 Euro. Přejezd do Veghelu. Návštěva Rozannie´s Hof v Mariaheide paní Rozannie Pereenboom (vstupné 5 Euro). Večeře a nocleh v hotelu IBIS.

  5. den: Po snídani naložení zavazadel a odjezd do ČR. Příjezd do Prahy v cca 19:00 hodin.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu, 4x snídani, 2x večeři, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí.

   

   
 • Všechny zájezdy

  Akce: RAKOUSKO, ZELTWEG - velký letecký den "AIRPOWER 2024"


  Datum: 5.9. - 7.9.2024


  Cena: 2.100,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd ve čtvrtek v 21:00 hodin od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Autobus jede přes Brno. Možnost přistoupení ve 23:30 u hotelu Grand.

  2. den: V pátek ráno příjezd na letiště v Zeltwegu. Celodenní vyhlášený program letecký den AIRPOWER 2024. Vstupné zdarma. Večer, po skončení akce odjezd

  3. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné na letecký den, pojištění léčebných výloh v zahraničí, jízdné MHD.
 • Všechny zájezdy

  Akce: SRBSKO, BEOGRAD - letecké a vojenské muzeum


  Datum: 12.9. - 16.9. 2024


  Cena: 21.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum


 • 1. den: Odlet z Prahy do Bělehradu. Ubytování v hotelu***. Volno na prohlídku města.

  2. den: Snídaně. Prohlídka Bělehradu a návštěva zajímavého leteckého muzea (Muzej jugoslovenskoj vazduhoplovsta) cca 200 exponátů. Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Celodenní návštěva pevnosti Kalemegdan a velice pěkného a rozsáhlého vojenského muzea. Nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně.  Dopoledne prohlídka muzea J.B.Tita. Odpoledne prohlídka královského zámku. Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Odjezd MHD na letiště. Odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku, 4x ubytování v hotelu*** se snídaní,  povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné do muzeí, stravování, jízdné MHD po Bělehradu, pojištění léčebných výloh v zahraničíí, pojuštění storna zájezdu, zavazadlo do podpalubí.
 • Všechny zájezdy

  Akce: ŠPANĚLSKO, MADRID - letecká muzea + letecký den


  Datum: 3.10. - 7.10. 2024


  Cena: 21.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet do Madridu. Transfer MHD do hotelu****. Ubytování v hotelu a podle časových možností individuální volno na prohlídku města - královský palác, Plaza Mayor, centrum. Nocleh v hotelu.

  2. den: Snídaně. Dopoledne odjezd MHD na privátní návštěvu pravidelného kondičního létání leteckého muzea Fundación Infante de Orleans (FIO) na letišti Cuatro Vientos. Jedna ze zajímavých létajících sbírek Evropy (cca 40 letadel např. Polikarpov I - 16 Mosca, Milcon Falcon Six M3, B.A.Eagle 2. Dva hangáry + restaurátorská dílna, k dispozici bude průvodce - pracovník nadace. Odpoledne centrum Madridu (královská botanická zahrada). navečer prohlídka Muzea Prado (od 18:00 je muzeum zdarma). Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Dopoledne odjezd MHD na prohlídku leteckého muzea - Musea del Aire. Je zde 7 hangárů, rozsáhlá venkovní expozice, celkem cca 200 letadel (jsou zde rarity např. Polikarpov I - 15, Fiat CR - 32, Heinkel - 111E - 1 a další). Světelné podmínky v hangárech jsou slušné. Je zde i malý shop. Odpoledne návštěva námořního muzea. Nocleh v hotelu.

  4. den: Dopoledne odjezd MHD na Flying day organizovaný FIO. Jedná se sice o menší letecký den, ale přesto velmi zajímavou akci. Vstupné 6 Euro. Dopoledne statická expozice - cca 20 letadel odpoledne od 13:00 hodin je hodinová letecká show. Je zde i stánek s místní leteckou literaturou. Odpoledne centrum Madridu - návštěva galerie Reina Sofia (slavný obraz Guernica), Radnice. Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Dopoledne procházka parkem Juana Carlose I. Odjezd z hotelu na letiště MHD a odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: letenku včetně všech tax, 4x ubytování v hotelu **** se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné, jízdné MHD v Madridu, pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Všechny zájezdy

  Akce: GREAT USA - Západ + FLORIDA - letecká muzea 2024


  Datum: 24.10. - 8.11. 2024


  Cena: 79.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet do Los Angeles. Imigrační proces. Vyzvednutí auta a odjezd na ubytování do hotelu.

  2. den: Snídaně. Celodenní návštěva Las Vegas - slavného města, které nikdy nespí. Nocleh v Las Vegas.

  3. den: Brzy ráno odjezd do Grand Canyonu se zastávkou u Hoover Damm. Příjezd do Grand Canyonu South. Možnost vyhlídkového letu nad Grand Canyonem (doporučujeme). Večer ubytování v hotelu.

  4. den: Brzy ráno odjezd na celodenní návštěvu Grand Canyonu a prohlídky jednotlivých vyhlídkových míst. Možnost sestupu k řece Colorado (fyzicky dost náročné). Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Odjezd směr San Diego. Ubytování na cestě. Nocleh v hotelu.

  6. den: Snídaně. Dopoledne příjezd do San Diega. Prohlídka Air musea. Odpoledne okružní jízda San Diegem a poloostrovem Coronado. Nocleh v hotelu.

  7. den: Snídaně. Návštěva letadlové lodi USS Midway. Nocleh v hotelu.

  8. den: Snídaně. Dokončení prohlídky San Diega. Možnost okružní plavby vyhlídkovou lodí kolem města (doporučujeme). Možnost návštěvy slavné ZOO nebo Sea Worldu. Nocleh v hotelu.

  9. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka March musea. Odpoledne návštěvy Yanks musea a Planes of Fame musea. Nocleh v Los Angeles

  10. den: Snídaně. Celodenní okružní jízda Los Angels. Hollywood - chodník slávy, Beverly Hills, bitevní loď USS Iowa. Nocleh v hotelu.

   11. den: Odevzdání auta a přelet na Floridu do Orlanda. Vyzvednutí auta a odjezd na ubytování do Cocoa. Nocleh v hotelu.

  12. den: Snídaně. Celodenní návštěva Kennedyho Space Centra. Nocleh v hotelu.

  13. den: Snídaně. Dokončení návštěvy KSC. Prohlídka Warbird musea. Nocleh v hotelu.

  14. den: Snídaně. Celodenní volno - pobyt u moře, koupání, nákup suvenýrů. Nocleh v hotelu.

  15. den: Snídaně. Odjezd do Orlanda. Vrácení auta a odlet do Prahy.

  16. den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně letišních tax, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, řidiče (doprovod) CK, 14x ubytování v hotelech (2 lůžkové pokoje), většinou se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: povolení ESTA (21 USD) pro vstup do USA, vstupné, stravování, pojištění léčebných výloh v zahraničíí.

  Poznámka: zbývá poslední jedno místo!

                                                     
 • Všechny zájezdy

  Akce: NOVÝ ZÉLAND - OMAKA Air Show 2025


  Datum: 10.4. - 22.4. 2025


  Cena: 96.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1.den: Odlet z Prahy na Nový Zéland.

  2.den: Cesta letadlem.

  3. den: Přílet do Christchurchu. Půjčení auta a ubytování v hotelu. Osobní volno na dorovnání časového posunu. Nocleh v hotelu.

  4.den: Dopoledne prohlídka Air Force Museum of New Zealand (zdarma). Odjezd do Greymouth. Ubytování a nocleh v hotelu.

  5.den: Cesta po západním pobřeží k ledovci "Franz Josef Glacier". Nocleh v hotelu.

  6.den: Pokračování cesty po pobřeží do Wanaky. Nádherná příroda, soutěsky, rokle, deštné pralesy, křišťálové řeky, ledovce a pláně. Nocleh v hotelu.

  7.den: Cesta z Wanaky do Christchurche. Zastávky Lindis Pass - Lake Pukaki - Lake Tekapo.  Nocleh v hotelu.

  8.den: Jízda z Christchurch do Pictonu. Nocleh v hotelu.

  9.den: Celodenní návštěva OMAKA airshow 2025. Nocleh v hotelu.

  10.den: Celodenní návštěva OMAKA airshow 2025. Nocleh v hotelu.

  11.den: Celodenní návštěva letecké dne OMAKA airshow 2025. Nebo alternativné prohlídka NP Abel Tasman. Nocleh v hotelu

  12.den: Dopoledne prohlídka Christchurche. Odpoledne vrácení auta a odlet do ČR.

  13.den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně letišních tax, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, doprovod (řidiče) CK, 9x ubytování v apartmánech a chatkách, povinné pojištění CK proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: vstupné, jízdné MHD, stravování, pojištění léčebných výloh v zahraničí.