• Všechny zájezdy

  Akce: Nejkrásnější zahrady dolního Rakouska


  Datum: 14.6. - 16.6. 2023


  Cena: 9.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v pondělí v 9:00 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Cestou prohlídka zámecké zahrady s rozáriem v Rosenburgu. Příjezd do Sankt Polten. Večeře a nocleh v hotelu Metropol (2 noci).

  2. den: Snídaně. Odjezd na prohlídku Kittenberské zahrady, první rakouské zahrady vybudované na principu "Příroda v zahradě". Jednotlivé části zahrady zahrnují např. zahradu toskánskou, japonskou, alpskou a mnohé další. Zastavíme se ještě na procházku malebným městečkem Krems. Večeře a nocleh v hotelu Metropol.

  3. den: Po snídani naložení zavazadel a odjezd do Tullnu, historického města na Dunaji, kde navštívíme jedinečnou přehlídku temátických zahrad. Odpoledne si dopřejeme procházku městem. Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, x ubytování v hotelu Metropol, 2x snídani, 2x večeři, povinné pojištění CK proti úpadku, průvodce CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění storna zájezdu.

  Příplatek: za jednolůžkový pokoj 3.100,- Kč.
 • Všechny zájezdy

  Akce: ŠVÝCARSKO, MOLLIS - ZIGERMEET 2023, mezinárodní letecký den


  Datum: 17.8. - 19.8. 2023


  Cena: 2.700,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 21:00 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční jízda přes Německo.

  2. den: Ráno příjezd na letiště v Mollis. Celodenní návštěva leteckého dne "ZIGERMEET 2023". Největší letecký den ve Švýcarsku. Po skončení akce odjezd do Prahy.

  3. den: Dopoledne příjezd do Prahy.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné na letecký den, pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Všechny zájezdy

  Akce: SRBSKO, BEOGRAD - letecké a vojenské muzeum


  Datum: 1.9. - 5.9. 2023


  Cena: 20.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum


 • 1. den: Odlet z Prahy do Bělehradu. Ubytování v hotelu***. Volno na prohlídku města.

  2. den: Snídaně. Prohlídka Bělehradu a návštěva zajímavého leteckého muzea (Muzej jugoslovenskoj vazduhoplovsta) cca 200 exponátů. Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Celodenní návštěva pevnosti Kalemegdan a velice pěkného a rozsáhlého vojenského muzea. Nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně.  Dopoledne prohlídka muzea J.B.Tita. Odpoledne prohlídka královského zámku. Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Odjezd MHD na letiště. Odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku, 4x ubytování v hotelu*** se snídaní,  povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné do muzeí, stravování, jízdné MHD po Bělehradu, pojištění léčebných výloh v zahraničíí, pojuštění storna zájezdu, zavazadlo do podpalubí.
 • Všechny zájezdy

  Akce: FRANCIE, MELUN - VILLAROCHE, velký letecký den AIR LEGEND 2023


  Datum: 8.9. - 11.9. 2023


  Cena: 7.300,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v pátek 8.9. v 15:30 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční přejezd přes Německo.

  2. den: Ráno příjezd do Melunu na letiště Villaroche. Celodenní návštěva skvělého leteckého dne "AIR LEGEND 2023". Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Odjezd na letiště Villaroche. Celodenní návštěva leteckého dne " AIR LEGEND 2023". Po skončení akce odjezd do ČR.

  4. den: Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem,  1x ubytování se snídani, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, stravování
 • Všechny zájezdy

  Akce: FRANCIE, Zahrady Alsaska + Vinařská ochutnávka (bez nočních přejezdů)


  Datum: 18.9. - 22.9.2023


  Cena: 13.900,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 8:00 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční jízda přes Německo. Večer příjezd do města Méty (Metz). Ubytování v hotelu IBIS (2 lůžkové pokoje, bez večeře). Volno na procházku městem.

  2. den: Snídaně. Naložení zavazadel. Zahradnický den. Návštěva botanické zahrady v Metz. Jedná se o zahradu o rozloze 4,4 ha. Vstupné zdarma. Poté zastávka ve městě Laquenexy. Zde prohlídka "Ovocné" zahrady.Ve skutečnosti je tam k vidění i hodně jiných hezkých věcí. Bližší můžete najít v nové knize pana Pavla Chlouby - "Setkání v zahradách" na straně 62. Odpoledne návštěva zahrady ve něstě Sarreguemines. Město se nachází soutoku řek Saar a Blies ve výjimečném přírodním a krajinářském prostředí. Zelené a květinové hlavní město keramikx nabízí svým obyvatelům vysokou kvalitu života. O roku 2009 nesoucí označení "4 květiny". V roce 2018 město obdrželo přestižní cenu "Zlatý květ". Prohlídký jedinečné zahrady "Jardin des Faïenciers". Večer ubytování v Offenburgu (SRN) v hotelu Mercure (3 noci, 2 lůžkové pokoje). Večeře a nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Vinařský den. Návštěva půvabných alsaských vesniček a měst s individuálním programem. Den plných romantických zákoutí s možností ochutnávání a popíjení vyhlášených alsaských vín - Riquewuihre, Dambach-la-Ville, Equishem. Jsou mimořádně hezké se skvělou květinovou výzdobou. Na závěr dne návštěva vinaře ve Blienschwiller. Prohlídka sklepů a degustace. Večeře a nocleh v hotelu Mercure.

  4. den: Snídaně. Zahradnický den. Prohlídka "Parc de Wesserling" s možností navštivit i "textilní muzeum", které je v blízkosti parku. Poté návštěva skanzenu Alsaska v obci Ungersheim a prohlídka zahrady "Le Jardin de Berchigranges". Na konci dne návštěva destilerky v městečku Lehmann spojená s degustací. Večeře a nocleh v hotelu Mercure.

  5. den: Po snídani naložení zavazadel a odjezd do ČR. Cestou nákupní zastávka v zahradním centru. Večer příjezd do Prahy.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu, 4x snídani, 3x večeři, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí.

  Příplatek za jednolůžkový pokoj - 4.900,- Kč

  Poznámka: zájezd je vyprodáný !
 • Všechny zájezdy

  Akce: ŠPANĚLSKO, MADRID - letecká muzea + letecký den


  Datum: 28.9. - 2.10. 2023


  Cena: 21.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet do Madridu. Transfer MHD do hotelu****. Ubytování v hotelu a podle časových možností individuální volno na prohlídku města - královský palác, Plaza Mayor, centrum. Nocleh v hotelu.

  2. den: Snídaně. Dopoledne odjezd MHD na privátní návštěvu pravidelného kondičního létání leteckého muzea Fundación Infante de Orleans (FIO) na letišti Cuatro Vientos. Jedna ze zajímavých létajících sbírek Evropy (cca 40 letadel např. Polikarpov I - 16 Mosca, Milcon Falcon Six M3, B.A.Eagle 2. Dva hangáry + restaurátorská dílna, k dispozici bude průvodce - pracovník nadace. Odpoledne centrum Madridu (královská botanická zahrada). navečer prohlídka Muzea Prado (od 18:00 je muzeum zdarma). Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Dopoledne odjezd MHD na prohlídku leteckého muzea - Musea del Aire. Je zde 7 hangárů, rozsáhlá venkovní expozice, celkem cca 200 letadel (jsou zde rarity např. Polikarpov I - 15, Fiat CR - 32, Heinkel - 111E - 1 a další). Světelné podmínky v hangárech jsou slušné. Je zde i malý shop. Odpoledne návštěva námořního muzea. Nocleh v hotelu.

  4. den: Dopoledne odjezd MHD na Flying day organizovaný FIO. Jedná se sice o menší letecký den, ale přesto velmi zajímavou akci. Vstupné 6 Euro. Dopoledne statická expozice - cca 20 letadel odpoledne od 13:00 hodin je hodinová letecká show. Je zde i stánek s místní leteckou literaturou. Odpoledne centrum Madridu - návštěva galerie Reina Sofia (slavný obraz Guernica), Radnice. Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Dopoledne procházka parkem Juana Carlose I. Odjezd z hotelu na letiště MHD a odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: letenku včetně všech tax, 4x ubytování v hotelu **** se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné, jízdné MHD v Madridu, pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Všechny zájezdy

  Akce: ANGLIE, TELFORD - Scale Model World 2023


  Datum: 9.11. - 14.11. 2023


  Cena: 9.100,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 9:30 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy (areál Nákladového nádraží ČD), Praha 5. Noční přejezd Německem, Belgií a Francií.

  2. den: Ranní trajekt Calais - Dover. Ráno příjezd do Duxfordu. Prohlídka leteckého muzea. Večer ubytování v hotelu IBIS v Birminghamu -  (2 noci, dvoulůžkové pokoje).

  3. den: Snídaně. Celodenní návštěva modělářské výstavy Scale Model World 2023 v Telfordu. Večeře a nocleh v hotelu IBIS.

  4. den: Po snídani naložení zavazadel. Celodenní návštěva SMW Telford 2023. Návštěva leteckého muzea Cosford. Večer odjezd na ubytování do Londýna.

  5. den: Snídaně. Individuální prohlídka Londýna MHD. Večer odjezd na trajekt.

  6. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusemí, trajekt Calais - Dover - Calais, 2x ubytování v hotelu IBIS v Birminghamu, 1x nocleh v Londýně, 3x snídani, povinné pojištění CK proti úpadku, vedoucího zájezdu.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí.

  Příplatek: jednolůžkový pokoj 4.100,- Kč