• Všechny zájezdy

  Akce: FRANCIE, PAŘÍŽ - mezinárodní letecký den J.B. Salise - "Báječné vrtule"


  Datum: 17.5. - 19.5.2024


  Cena: 2.900,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 15:30 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5.

  2. den: Ráno příjezd na letiště La Ferté. Celodenní návštěva mezinárodního leteckého dne "Báječné vrtule". Vstupné 30 Euro. Večer po skončení akce odjezd do ČR.

  3. den: Dopoledne příjezd do Prahy.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné na letecký den, pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Všechny zájezdy

  Akce: HOLANDSKO, OVERLOON, Militracks show 2024 + burza militárií


  Datum: 24.5. - 27.5.2024


  Cena: 7.900,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 16:00 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční jízda přes Německo.

  2. den: Ráno příjezd do Overloonu na největší setkání příznívců military show. Celodenní návštěva "Militracks 2024". Militária burza se otevírá v 9:00. Jízdy všech vojenských vozidel od 9:30 - 17:00 hodin. Dvoudenní vstupné 45 Euro. Večer odjezd do Eidhovenu na ubytování do hotelu Holiday Inn.

  3. den: Snídaně. Odjezd do Overloonu na "Militracks 2024". Večer po skončení akce odjezd do Prahy.

  4. den: Dopoledne příjezd do Prahy.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu se snídaní. povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné na Militracks, pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Všechny zájezdy

  Akce: ANGLIE, DUXFORD Summer Air Show 2024 + D - Day 80


  Datum: 30.5. - 3.6. 2024


  Cena: 9.600,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 10:00 hodin od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční přejezd SRN, Belgií a Francií.

  2. den: Ranní trajekt a příjezd do Londýna. Celodenní prohlídka Londýna MHD. Možnost návštěvy muzea RAF v Hendonu. Večer odjezd do Stevenage a ubytování v hotelu Holiday Inn Express** (2 noci).

  3. den: Snídaně. Výběr ze 2 možností:

  a) Snídaně. Odjezd do IWM Duxford na letecký den "Duxford Summer Air Show 2024 D - Day 80". Leteckého dne by se měli účastnit i "D - Day Squadron 2024 Legacy Tour", která potom odletí na oslavy 80. výročí vylodění do Normandie. Večer odjezd do hotelu HIE ve Stevenage.

  b) celodenní prohlídka Londýna MHD - jízdné cca 19 liber. Večer nocleh v hotelu Holiday inn Express Stevenage.

  4. den: Po snídani a naložení zavazadel výběr ze 2 možností:

  a) Odjezd do IWM Duxford na letecký den "Duxford Summer Air Show 2024 2024 D - Day 80. Večer, po skončení akce odjezd do Doveru na trajekt.

  b) celodenní individuální návštěva Londýna MHD. Večer sraz na určeném místě. Odjezd dna trajekt do Doveru.

  5. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt, 3x ubytování v hotelu IBIS se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění storna zájezdu, stravování, jízdné MHD.

  Příplatek: jednolůžkový pokoj 2.600,- Kč
 • Všechny zájezdy

  Akce: USA, COLOMBUS Air show + DAYTON Air show 2024 + letecká muzea


  Datum: 14.6. - 25.6. 2023


  Cena: 65.900,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet z Prahy do Cincinnati. Imigrační proces, vypůjčení auta a odjezd na ubytování.

  2. den: Snídaně. Celodenní návštěva leteckého dne "Colombus Air show 2024". Předpokládá se mimo jiné i vystoupení "Thunderbirds". Večer nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Celodenní návštěva leteckého dne "Colombus Air show 2024". Večer nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně. Příjezd do Washinghtonu D.C. Návštěva Udvar-Hazy Air and Space muzea. Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Washinghtonu D.C. Návštěva National Air and Space Muzea. Nocleh v hotelu.

  6. den: Snídaně. Okružní jízda Washinghtonem D.C. Pěší procházka městěm. Kapitol, památníky Vietnamské a Korejské války, "The White House", Lincolnův památník, Arlingtonský hřbitov. Večer nocleh v hotelu.

  7. den: Snídaně. Přejezd do Daytonu. Nocleh v hotelu.

  8. den: Snídaně. Celodenní prohlídka jednoho z nejlepších a největších leteckých muzeí v USA - Wright Patterson v Daytonu (zdarma).  Nocleh v hotelu.

  9. den: Snídaně. Celodenní návštěva leteckého dne "Dayton Air show 2024". Očekává se také vystoupení "Blue Angels". Nocleh v hotelu.

  10. den: Snídaně. Celodenní návštěva leteckého dne "Dayton Air show 2024". Nocleh v hotelu.

  11. den: Snídaně. Odjezd na letiště do Cincinnati. Vrácení auta. Odlet do ČR.

  12. den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: dopravu letadlem, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, 10x ubytování v hotelu se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod (řidiče) CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné na letecké dny, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění storna.
 • Všechny zájezdy

  Akce: FINSKO, HELSINKY + PAROLA - letecké a vojenské muzeum


  Datum: 6.6. - 10.6. 2024


  Cena: 20.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum


 • 1. den: Odlet z Prahy do Helsinek. Odpoledne návštěva leteckého muzea Vantaa. Ubytování v apartmánu s kuchyní****. Volno na prohlídku Helsinek.

  2. den: Dopoledne odjezd vlakem do tankového muzea v Parole. Večer příjezd zpět do Helsinek. Nocleh v hotelu.

  3. den: Prohlídka pevnosti Suomenlinna (Sveaborg) - pobřežní dělostřelecká baterie, ponorka Vesikko atd. Nocleh v hotelu.

  4. den: Celodenní prohlídka Helsinek - Mannerheim Museum, Olympijský stadion, návštěva ZOO, apod. Nocleh v hotelu.

  5. den: Dopoledne volno na prohlídku města. Odpoledne odjezd na letiště a odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku, 4x ubytování v apartmánu**** s kuchyní,  povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné do muzeí, stravování, jízdné MHD, pojištění léčebných výloh v zahraničíí, zavazadlo do podpalubí.

                                              

   
 • Všechny zájezdy

  Akce: RAKOUSKO, ZELTWEG - velký letecký den "AIRPOWER 2024"


  Datum: 5.9. - 7.9.2024


  Cena: 2.300,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd ve čtvrtek v 21:00 hodin od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Autobus jede přes Brno. Možnost přistoupení ve 23:30 u hotelu Grand.

  2. den: V pátek ráno příjezd na letiště v Zeltwegu. Celodenní vyhlášený program letecký den AIRPOWER 2024. Vstupné zdarma. Večer, po skončení akce odjezd

  3. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné na letecký den, pojištění léčebných výloh v zahraničí, jízdné MHD.
 • Všechny zájezdy

  Akce: FRANCIE, MELUN - VILLAROCHE, velký letecký den "AIR LEGEND 2024"


  Datum: 13.9. - 16.9. 2024


  Cena: 7.300,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v pátek 13.9. v 13:30 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční přejezd přes Německo.

  2. den: Ráno příjezd do Melunu na letiště Villaroche. Celodenní návštěva skvělého leteckého dne "AIR LEGEND 2024". Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Odjezd na letiště Villaroche. Celodenní návštěva leteckého dne " AIR LEGEND 2024". Po skončení akce odjezd do ČR.

  4. den: Příjezd do Prahy v dopoledních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem,  1x ubytování se snídani, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, stravování
 • Všechny zájezdy

  Akce: ŠPANĚLSKO, MADRID - letecká muzea + letecký den


  Datum: 26.9. - 30.9. 2024


  Cena: 21.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet do Madridu. Transfer MHD do hotelu****. Ubytování v hotelu a podle časových možností individuální volno na prohlídku města - královský palác, Plaza Mayor, centrum. Nocleh v hotelu.

  2. den: Snídaně. Dopoledne odjezd MHD na privátní návštěvu pravidelného kondičního létání leteckého muzea Fundación Infante de Orleans (FIO) na letišti Cuatro Vientos. Jedna ze zajímavých létajících sbírek Evropy (cca 40 letadel např. Polikarpov I - 16 Mosca, Milcon Falcon Six M3, B.A.Eagle 2. Dva hangáry + restaurátorská dílna, k dispozici bude průvodce - pracovník nadace. Odpoledne centrum Madridu (královská botanická zahrada). navečer prohlídka Muzea Prado (od 18:00 je muzeum zdarma). Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Dopoledne odjezd MHD na prohlídku leteckého muzea - Musea del Aire. Je zde 7 hangárů, rozsáhlá venkovní expozice, celkem cca 200 letadel (jsou zde rarity např. Polikarpov I - 15, Fiat CR - 32, Heinkel - 111E - 1 a další). Světelné podmínky v hangárech jsou slušné. Je zde i malý shop. Odpoledne návštěva námořního muzea. Nocleh v hotelu.

  4. den: Dopoledne odjezd MHD na Flying day organizovaný FIO. Jedná se sice o menší letecký den, ale přesto velmi zajímavou akci. Vstupné 6 Euro. Dopoledne statická expozice - cca 20 letadel odpoledne od 13:00 hodin je hodinová letecká show. Je zde i stánek s místní leteckou literaturou. Odpoledne centrum Madridu - návštěva galerie Reina Sofia (slavný obraz Guernica), Radnice. Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Dopoledne procházka parkem Juana Carlose I. Odjezd z hotelu na letiště MHD a odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: letenku včetně všech tax, 4x ubytování v hotelu **** se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné, jízdné MHD v Madridu, pojištění léčebných výloh v zahraničí.