• Letecké dny

  Akce: Zahrady a parky východních Čech


  Datum: 5.6. - 10.6.2022


  Cena: 7.900,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 •  

  1. den: Odjezd v neděli v 9:30 hodin od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5 do Pardubic. Dopoledne navštívíme zahradu paní Karbanové v Lánech na Důlku. V poledne příjezd do Heřmanova Městce na prohlídku zahrady paní Veselovské. Odpoledne návštěva zámeckých zahrad v Slatiňanech a v Chrasti. Ubytování v hotelu Černigov**** v Hradci Králové (5 nocí). Večeře formou 3 chodového menu. Nocleh v hotelu.

  2. den: Snídaně formou bufetu. Dnešní den zahrnuje následujicí zahrady a zahradnictví: Dopoledne návštěva zahrady paní Vopařilové v Novém Městě nad Metují. Volno na oběd a prohlídku zámecké zahrady. Odpoledne zastávka v rozáriu pana Kozáka. Poté návštěva v zahradě paní Dostálové v Holohlavech. Večeře a nocleh v hotelu Černigov.

  3. den: Snídaně. Dopoledne zastávka ve sbírkové zahardě Zdobín u Dvora Králové. Návštěva Kuksu s možností oběda, prohlídka bylinkové zahrady, hospitálu, lékarny. Odpoledne procházka po naučné stezce v Betémě a prohlídka bylinkové zahrady v Žirři. Večeře a nocleh v hotelu Černigov.

  4. den: Snídaně.Odjezd do Častolovic a Kostelce nad Orlicí na prohlídku zámeckých zahrad. Odpoledne zastávka v zahradnictví pana Šťastného v Hradci Králové. Večeře a nocleh v hotelu Černigov.

  5. den: Snídaně. Celý den strávíme v Hradci Králové. Návštěva zahrady a skleníku Farmaceutické fakulty. Projdeme se v Jiráskových sadech a zajedeme do soutěžního rozária v Kuklenech. Večeře a nocleh v hotelu Černigov.

  6. den: Po snídaní naložení zavazadel. Dopoledne navštívíme Zahradní dvůr Listen v obci Straky. Odpoledne prohlídka zahradnictví a zahradného centra v Přerově nad Labem. Příjezd do Prahy v pozdních odpoledních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 5 x ubytování v hotelu Černigov v Hradci Králové ( 2 lůžkové pokoje), 5x polopenzi,povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupy do zahrad, pojištění.

  Příplatek: za jednolůžkový pokoj 3.500,- Kč.
 • Letecké dny

  Akce: USA - CHINO Air Show 2022 + HAVAJ


  Datum: 5.5. - 18.5. 2022


  Cena: 76.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu do USA imigrační proces. Vyzvednutí auta a odjezd na ubytování. Nocleh v hotelu.

  2. den: Snídaně. V pátek dopoledne prohlídka Air Muzea v March. Odpoledne návštěva Yanks Muzea v Chinu. Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. V sobotu ráno odjezd do leteckého muzea "Planes of Fame" v Chinu. Celodenní letecký den "Chino Air Show 2022" - vstupné 30 USD. Jeden z největších leteckých dnů v USA. Nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně. V neděli ráno odjezd do leteckého muzea "Planes of Fame" v Chinu. Celodenní letecký den "Chino Air Show 2022" - vstupné 30 USD. Nocleh v hotelu.

   5. den: Snídaně. Celodenní návštěva San Diega. Prohlídka Air Muzea a letadlové lodi USS Midway Nocleh v hotelu.

  6. den: Snídaně. Okružní jízda San Diegem. Prohlídka hotelu Coronado. Možnost návštěvy atrakce "Sea World" nebo ZOO. Nocleh v hotelu.

  7. den: Brzy ráno odevzdání auta. Odlet z Los Angeles na Havaj, ostrov Oahu. Vyzvednutí auta, okružní jízda městem a ubytování v hotelu. Volno. Večer nocleh v hotelu.

  8. den: Celodenní návštěva Pearl Harbor - památník USS Arizona, prohlídka lodi USS Missouri, leteckého muzea a ponorky USS Bofin. Nocleh v hotelu.

  9. den: Celodenní odpočinek a slunění na pláži Waikiki. Možnost projížďky lodí při západu slunce. Nocleh v hotelu.

  10. den: Celodenní okružní jízda po ostrově Oahu - zátoka Hanauma, Blowing Hole, budhistický chrám Biodo Temple, ananasová plantáž, koupání na Sun Beach. Nocleh v hotelu.

  11. den: Dopoledne výlet na Diamond Head. Odpoledne koupání na Waikiki, volno na procházku městem, popřípadě návštěva ZOO.  Nocleh v hotelu.

  12. den: Koupání a šnorchlování v zátoce Hanauma. Večer při západu slunce rozloučení s havají. Nákup posledních suvenýrů. Nocleh v hotelu.

  13. den: Brzy ráno odlet z Havaje do Los Angeles. Odpoledne odlet z L.A. do Prahy.

  14. den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně letišních tax, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, doprovod (řidiče) CK, 6x ubytování v hotelech, 5x snídaní, 6x ubytování v hotelu na Havaji, povinné pojištění K proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: povolení ESTA (vyřídí CK) do USA, vstupné, stravování, pojištění léčebných výloh v zahraničí, vstupy a jízdné lodí. 

  Poznámka: příplatek za ubytování na Havaji v hotelu **** 4.800,- Kč/osoba. Jinak ubytování na Havaji v hotelu **. 
 • Letecké dny

  Akce: SRN, ILA BERLÍN - Mezinárodní letecký veletrh


  Datum: 24.6.2022


  Cena: 1.200,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 01:30 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Jedná se o noc ze čtvrtka na pátek. Ráno příjezd do Berlína. Celodenní návštěva mezinárodního leteckého veletrju s leteckým dnem ILA Berlín. Večer odjezd do ČR. Příjezd do Prahy v cca 23:30 hodin.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné na veletrh, pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Letecké dny

  Akce: GRAND ENGLAND, IWM DUXFORD + SHUTTLEWORTH air show + FAIRFORD - RIAT 2022 + FARNBOROUGH 2022


  Datum: 14.7. - 19.7. 2022


  Cena: 8.600,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 10:00 hodin od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční přejezd SRN, Belgií a Francií.

  2. den: Ranní trajekt a příjezd do Londýna. Celodenní prohlídka Londýna MHD. Návštěva muzea RAF v Hendonu. Večer ubytování v hotelu IBIS** (2 noci).

  3. den: Snídaně. Výběr ze 2 možností:

  a) Snídaně. Dopoledne prohlídka leteckého muzea IWM Duxford. Odpoledne odjezd do leteckého muzea Shuttleworth Collection. Podvečer zde proběhne velmi oblíbený letecký den Shuttleworth Evening show. Večer návrat do hotelu a nocleh.

  b) celodenní prohlídka Londýna MHD - jízdné cca 14 liber. Večer nocleh v hotelu IBIS.

  4. den: Výběr ze 2 možností:

  a) brzy ráno odjezd autobusem na největší letecký den v Evropě do Fairfordu - RIAT 2022 (vstupné cca 45 liber). Snídaně formou balíčku.

  b) Snídaně. Odjezd vlakem na individuální prohlídku Londýna MHD.

  5. den: Snídaně. Naložení zavazadel. Výběr ze 2 možností:

  a) odjezd autobusem na mezinárodní letecký veletrh FARNBOROUGH 2022.

  b) celodenní individuální návštěva Londýna MHD. Večer sraz na určeném místě. Odjezd dna trajekt do Doveru.

  6. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt, 3x ubytování v hotelu IBIS se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění storna zájezdu, stravování, jízdné MHD.

  Příplatek: jednolůžkový pokoj 2.600,- Kč
 • Letecké dny

  Akce: GRAND ENGLAND, DUXFORD + SHUTTLEWORTH air show + RIAT 2022 air show, letecky


  Datum: 15.7. - 18.7. 2022


  Cena: 14.200,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd z Prahy do Londýna. Odjezd MHD na ubytování do hotelu IBIS Stevenage (3 noci).

  2. den: Snídaně. Výběr ze 2 možností:

  a) dopoledne návštěva leteckého muzea v IWM Duxfordu. Odpoledne odjezd do Old Wardenu. Prohlídka muzea a v podvečer se zde koná velmi oblíbený letecký den "Shuttleworth Evening air show". Po skončení akce odjezd do hotelu.

  b) celodenní individuální prohlídka Londýna MHD. Večer nocleh v hotelu.

  3. den: Výběr ze 2 možností:

  a) brzo ráno odjezd autobusu na leteckou základnu Fairford na letecký den RIAT 2022. Jedná se o největší letecký den v Evropě. Snídaně formou balíčku. Pozdě večer příjezd do hotelu

  b) Snídaně v hotelu. Odjezd MHD do Londýna, popřípadě Cambridge na individuální prohlídku města. Vlakové nádraží je od hotelu 5 minut pěšky. Nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně. Odjezd MHD na letiště. Odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: letenku, dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu IBIS se snídaní,  povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění storna zájezdu, stravování, jízdné MHD.
 • Letecké dny

  Akce: USA, DAYTON + EAA OSHKOSH Air Show 2022


  Datum: 22.7. - 29.7. 2022


  Cena: 52.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet do Chicaga. Imigrační proces. Vyzvednutí auta a odjezd na ubytování do hotelu.

  2. den: Celodenní návštěva jednoho z nejlepších leteckých muzeí v USA Wright - Patterson v Daytonu (zdarma). Nocleh v hotelu.

  3. den: Chicago. Prohlídka "Museum Science & Industry a návštěva vyhlídkového mrakodrapu "Willis" s výhledem na celé Chicago. Nocleh v hotelu.

  4. den: Celodenní návštěva EAA Oshkosh Air Show 2022. Největší setkání leteckých příznivců nejen sportovních letadel na světě. Nocleh v hotelu.

  5. den: Celodenní návštěva EAA Oshkosh Air Show 2022. Na ploše letiště je cca 15.000 letadel. Večer nocleh v hotelu.

  6. den: Celodenní návštěva EAA Oshkosh 2022. Nocleh v hotelu.

  7. den: Příjezd do Chicaga. Vrácení auta a odlet do Prahy.

  8. den: Odpoledne přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně letišních tax, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, řidiče (doprovod) CK, 6x ubytování v hotelech typu Super 8, 6x snídani, povinné pojištění CK proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: povolení ESTA (vyřídí CK) nebo vízum do USA, vstupné, stravování (cca 15 USD/den), pojištění léčebných výloh v zahraničíí.

                                                     
 • Letecké dny

  Akce: RAKOUSKO, ZELTWEG - Airpower 2022, velký letecký den


  Datum: 1.9. - 3.9. 2022


  Cena: 2.300,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd ve čtvrtek 1.9. v 21:00 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Autobus jede přes Brno. Možnost přistoupení u hotelu Grand.

  2. den: Ráno příjezd na letiště v Zeltwegu v pátek 2.9. Celodenní vyhlášený letecký den AIRPOWER 2022 (vstupné zdarma). Večer, po skončení akce odjezd do ČR.

  3. den: Příjezd do Prahy v sobotu 3.9.2022 v ranních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem,  povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, stravování.
 • Letecké dny

  Akce: ŠPANĚLSKO, MADRID - letecká muzea + letecký den


  Datum: 29.9. - 3.10. 2022


  Cena: 17.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet do Madridu. Transfer MHD do hotelu****. Ubytování v hotelu a podle časových možností individuální volno na prohlídku města - královský palác, Plaza Mayor, centrum. Nocleh v hotelu.

  2. den: Snídaně. Dopoledne odjezd MHD na privátní návštěvu pravidelného kondičního létání leteckého muzea Fundación Infante de Orleans (FIO) na letišti Cuatro Vientos. Jedna ze zajímavých létajících sbírek Evropy (cca 40 letadel např. Polikarpov I - 16 Mosca, Milcon Falcon Six M3, B.A.Eagle 2. Dva hangáry + restaurátorská dílna, k dispozici bude průvodce - pracovník nadace. Odpoledne centrum Madridu (královská botanická zahrada). navečer prohlídka Muzea Prado (od 18:00 je muzeum zdarma). Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Dopoledne odjezd MHD na prohlídku leteckého muzea - Musea del Aire. Je zde 7 hangárů, rozsáhlá venkovní expozice, celkem cca 200 letadel (jsou zde rarity např. Polikarpov I - 15, Fiat CR - 32, Heinkel - 111E - 1 a další). Světelné podmínky v hangárech jsou slušné. Je zde i malý shop. Odpoledne návštěva námořního muzea. Nocleh v hotelu.

  4. den: Dopoledne odjezd MHD na Flying day organizovaný FIO. Jedná se sice o menší letecký den, ale přesto velmi zajímavou akci. Vstupné 6 Euro. Dopoledne statická expozice - cca 20 letadel odpoledne od 13:00 hodin je hodinová letecká show. Je zde i stánek s místní leteckou literaturou. Odpoledne centrum Madridu - návštěva galerie Reina Sofia (slavný obraz Guernica), Radnice. Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Dopoledne procházka parkem Juana Carlose I. Odjezd z hotelu na letiště MHD a odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: letenku včetně všech tax, 4x ubytování v hotelu **** se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné, jízdné MHD v Madridu, pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Letecké dny

  Akce: GREAT USA - HOUSTON Air Show


  Datum: 27.10. - 7.11. 2022


  Cena: 59.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet z Prahy do Houstonu. Imigrační proces, vypůjčení auta a odjezd na ubytování. Nocleh v hotelu.

  2. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka návštěvnického střediska NASA - Johnson Space Center. Odpoledne návštěva válečné lodi USS Texas. Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Celodenní návštěva leteckého dne "Wings over Houston Air Show". Nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně. Celodenní návštěva leteckého dne "Wings over Houston Air Show". Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Přejezd do New Orleansu. Prohlídka New Orleans. Procházka French Quater. Možnost návštěvy Aquaria, případně projíźďka parníkem po Mississippi. Nocleh v hotelu.

  6. den: Snídaně. Přejezd do Pensacoly. Cestou zastávka v Mobile. Prohlídka Battleship Memorial Park. Loď USS Alabama, ponorka USS Drum. Nocleh v hotelu.

  7. den: Snídaně. Prohlídka US Air Force Armament ve Valpairasu. Nocleh v hotelu.

  8. den: Snídaně. Celodenní návštěva "National Museum of Naval Aviation" v Pensacole. Nocleh v hotelu.

  9. den: Snídaně. Celodenní volno u moře, koupání, volno, nákupy. Nocleh v hotelu.

  10. den: Po snídani odjezd do Laffayette. Prohlídka USS Kidd. Nocleh v hotelu.

  11. den: Snídaně. Příjezd do Houstonu. Odpoledne odevzdání auta a odlet do Prahy.

  12. den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně tax, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, doprovod (řidiče) CK, 10x ubytování v hotelu*** se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: povolení ESTA na vstup do USA (zajistíme), vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, stravování.