• Vojenské akce a muzea

  Akce: HOLANDSKO, OVERLOON, Militracks show 2024 + burza militárií


  Datum: 24.5. - 27.5.2024


  Cena: 7.900,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 16:00 hod. od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční jízda přes Německo.

  2. den: Ráno příjezd do Overloonu na největší setkání příznívců military show. Celodenní návštěva "Militracks 2024". Militária burza se otevírá v 9:00. Jízdy všech vojenských vozidel od 9:30 - 17:00 hodin. Dvoudenní vstupné 45 Euro. Večer odjezd do Eidhovenu na ubytování do hotelu Holiday Inn.

  3. den: Snídaně. Odjezd do Overloonu na "Militracks 2024". Večer po skončení akce odjezd do Prahy.

  4. den: Dopoledne příjezd do Prahy.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu se snídaní. povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné na Militracks, pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Vojenské akce a muzea

  Akce: FINSKO, HELSINKY + PAROLA - letecké a vojenské muzeum


  Datum: 6.6. - 10.6. 2024


  Cena: 20.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum


 • 1. den: Odlet z Prahy do Helsinek. Odpoledne návštěva leteckého muzea Vantaa. Ubytování v apartmánu s kuchyní****. Volno na prohlídku Helsinek.

  2. den: Dopoledne odjezd vlakem do tankového muzea v Parole. Večer příjezd zpět do Helsinek. Nocleh v hotelu.

  3. den: Prohlídka pevnosti Suomenlinna (Sveaborg) - pobřežní dělostřelecká baterie, ponorka Vesikko atd. Nocleh v hotelu.

  4. den: Celodenní prohlídka Helsinek - Mannerheim Museum, Olympijský stadion, návštěva ZOO, apod. Nocleh v hotelu.

  5. den: Dopoledne volno na prohlídku města. Odpoledne odjezd na letiště a odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku, 4x ubytování v apartmánu**** s kuchyní,  povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné do muzeí, stravování, jízdné MHD, pojištění léčebných výloh v zahraničíí, zavazadlo do podpalubí.

                                              

   
 • Vojenské akce a muzea

  Akce: RAKOUSKO, ZELTWEG - velký letecký den "AIRPOWER 2024"


  Datum: 5.9. - 7.9.2024


  Cena: 2.300,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd ve čtvrtek v 21:00 hodin od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Autobus jede přes Brno. Možnost přistoupení ve 23:30 u hotelu Grand.

  2. den: V pátek ráno příjezd na letiště v Zeltwegu. Celodenní vyhlášený program letecký den AIRPOWER 2024. Vstupné zdarma. Večer, po skončení akce odjezd

  3. den: Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné na letecký den, pojištění léčebných výloh v zahraničí, jízdné MHD.