• Letecká muzea

  Akce: ANGLIE, DUXFORD Summer Air Show 2024 + D - Day 80


  Datum: 30.5. - 3.6. 2024


  Cena: 9.600,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odjezd v 10:00 hodin od stanice metra Anděl - Ženské domovy, Praha 5. Noční přejezd SRN, Belgií a Francií.

  2. den: Ranní trajekt a příjezd do Londýna. Celodenní prohlídka Londýna MHD. Možnost návštěvy muzea RAF v Hendonu. Večer odjezd do Stevenage a ubytování v hotelu Holiday Inn Express** (2 noci).

  3. den: Snídaně. Výběr ze 2 možností:

  a) Snídaně. Odjezd do IWM Duxford na letecký den "Duxford Summer Air Show 2024: D - Day 80". Leteckého dne by se měli účastnit i "D - Day Squadron 2024 Legacy Tour", která potom odletí na oslavy 80. výročí vylodění do Normandie. Večer odjezd do hotelu HIE ve Stevenage.

  b) celodenní prohlídka Londýna MHD - jízdné cca 19 liber. Večer nocleh v hotelu Holiday inn Express Stevenage.

  4. den: Po snídani a naložení zavazadel výběr ze 2 možností:

  a) Odjezd do IWM Duxford na letecký den "Duxford Summer Air Show 2024 2024: D - Day 80. Večer, po skončení akce odjezd do Doveru na trajekt.

  b) celodenní individuální návštěva Londýna MHD. Večer sraz na určeném místě. Odjezd dna trajekt do Doveru.

  5. den: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

  Cena zahrnuje: dopravu autobusem, trajekt, 3x ubytování v hotelu IBIS se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění storna zájezdu, stravování, jízdné MHD.

  Příplatek: jednolůžkový pokoj 2.600,- Kč

  Poznámka: zbává posledních 5 míst!
 • Letecká muzea

  Akce: ANGLIE, DUXFORD Summer Air Show 2024 + D - Day 80, letecky


  Datum: 31.5. - 3.6. 2024


  Cena: 17.800,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet z Prahy do Londýna. Odjezd MHD na ubytování do hotelu Holiday Inn Expres Stevenage.

  2. den: Snídaně. Výběr ze 2 možností. a) odjezd autobusem na letecký den do Duxfordu na letecký den "Duxford Summer Air Show 2024: D- Day 80". Večer odjezd na hotel. b) snídaně. Odjezd vlakem na celodenní individuální prohlídku Cambridge nebo Londýna MHD. Večer nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Výběr ze 2 možností. a) odjezd autobusem na letecký den do Duxfordu na letecký den "Duxford Summer Air Show 2024: D- Day 80". Večer odjezd na hotel. b) snídaně. Odjezd vlakem na celodenní individuální prohlídku Cambridge nebo Londýna MHD. Večer nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně. Odjezd MHD na letiště a odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: dopravu letadlem, dopravu autobusem do Duxfordu, 3x nocleh v hotelu, 3x snídani, povinné pojištění CK proti úpadku, vedoucího zájezdu.

  Cena nezahrnuje: vstupné, jízdné MHD, kufr do podpalubí, pojištění léčebných výloh v zahraničí.

  Příplatek: jednolůžkový pokoj 4.100,- Kč
 • Letecká muzea

  Akce: FINSKO, HELSINKY + PAROLA - letecké a vojenské muzeum


  Datum: 6.6. - 10.6. 2024


  Cena: 21.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum


 • 1. den: Odlet z Prahy do Helsinek. Odpoledne návštěva leteckého muzea Vantaa. Ubytování v apartmánu s kuchyní****. Volno na prohlídku Helsinek.

  2. den: Dopoledne odjezd vlakem do tankového muzea v Parole. Večer příjezd zpět do Helsinek. Nocleh v hotelu.

  3. den: Prohlídka pevnosti Suomenlinna (Sveaborg) - pobřežní dělostřelecká baterie, ponorka Vesikko atd. Nocleh v hotelu.

  4. den: Celodenní prohlídka Helsinek - Mannerheim Museum, Olympijský stadion, návštěva ZOO, apod. Nocleh v hotelu.

  5. den: Dopoledne volno na prohlídku města. Odpoledne odjezd na letiště a odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku, 4x ubytování v apartmánu**** s kuchyní,  povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné do muzeí, stravování, jízdné MHD, pojištění léčebných výloh v zahraničíí, zavazadlo do podpalubí.

                                              

   
 • Letecká muzea

  Akce: SRBSKO, BEOGRAD - letecké a vojenské muzeum


  Datum: 12.9. - 16.9. 2024


  Cena: 21.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum


 • 1. den: Odlet z Prahy do Bělehradu. Ubytování v hotelu***. Volno na prohlídku města.

  2. den: Snídaně. Prohlídka Bělehradu a návštěva zajímavého leteckého muzea (Muzej jugoslovenskoj vazduhoplovsta) cca 200 exponátů. Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Celodenní návštěva pevnosti Kalemegdan a velice pěkného a rozsáhlého vojenského muzea. Nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně.  Dopoledne prohlídka muzea J.B.Tita. Odpoledne prohlídka královského zámku. Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Odjezd MHD na letiště. Odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku, 4x ubytování v hotelu*** se snídaní,  povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: vstupné do muzeí, stravování, jízdné MHD po Bělehradu, pojištění léčebných výloh v zahraničíí, pojuštění storna zájezdu, zavazadlo do podpalubí.
 • Letecká muzea

  Akce: ŠPANĚLSKO, MADRID - letecká muzea + letecký den


  Datum: 3.10. - 7.10. 2024


  Cena: 21.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet do Madridu. Transfer MHD do hotelu****. Ubytování v hotelu a podle časových možností individuální volno na prohlídku města - královský palác, Plaza Mayor, centrum. Nocleh v hotelu.

  2. den: Snídaně. Dopoledne odjezd MHD na privátní návštěvu pravidelného kondičního létání leteckého muzea Fundación Infante de Orleans (FIO) na letišti Cuatro Vientos. Jedna ze zajímavých létajících sbírek Evropy (cca 40 letadel např. Polikarpov I - 16 Mosca, Milcon Falcon Six M3, B.A.Eagle 2. Dva hangáry + restaurátorská dílna, k dispozici bude průvodce - pracovník nadace. Odpoledne centrum Madridu (královská botanická zahrada). navečer prohlídka Muzea Prado (od 18:00 je muzeum zdarma). Nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Dopoledne odjezd MHD na prohlídku leteckého muzea - Musea del Aire. Je zde 7 hangárů, rozsáhlá venkovní expozice, celkem cca 200 letadel (jsou zde rarity např. Polikarpov I - 15, Fiat CR - 32, Heinkel - 111E - 1 a další). Světelné podmínky v hangárech jsou slušné. Je zde i malý shop. Odpoledne návštěva námořního muzea. Nocleh v hotelu.

  4. den: Dopoledne odjezd MHD na Flying day organizovaný FIO. Jedná se sice o menší letecký den, ale přesto velmi zajímavou akci. Vstupné 6 Euro. Dopoledne statická expozice - cca 20 letadel odpoledne od 13:00 hodin je hodinová letecká show. Je zde i stánek s místní leteckou literaturou. Odpoledne centrum Madridu - návštěva galerie Reina Sofia (slavný obraz Guernica), Radnice. Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Dopoledne procházka parkem Juana Carlose I. Odjezd z hotelu na letiště MHD a odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: letenku včetně všech tax, 4x ubytování v hotelu **** se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje:  vstupné, jízdné MHD v Madridu, pojištění léčebných výloh v zahraničí.
 • Letecká muzea

  Akce: GREAT USA - Západ + FLORIDA - letecká muzea 2024


  Datum: 24.10. - 8.11. 2024


  Cena: 79.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1. den: Odlet do Los Angeles. Imigrační proces. Vyzvednutí auta a odjezd na ubytování do hotelu.

  2. den: Snídaně. Celodenní návštěva Las Vegas - slavného města, které nikdy nespí. Nocleh v Las Vegas.

  3. den: Brzy ráno odjezd do Grand Canyonu se zastávkou u Hoover Damm. Příjezd do Grand Canyonu South. Možnost vyhlídkového letu nad Grand Canyonem (doporučujeme). Večer ubytování v hotelu.

  4. den: Brzy ráno odjezd na celodenní návštěvu Grand Canyonu a prohlídky jednotlivých vyhlídkových míst. Možnost sestupu k řece Colorado (fyzicky dost náročné). Nocleh v hotelu.

  5. den: Snídaně. Odjezd směr San Diego. Ubytování na cestě. Nocleh v hotelu.

  6. den: Snídaně. Dopoledne příjezd do San Diega. Prohlídka Air musea. Odpoledne okružní jízda San Diegem a poloostrovem Coronado. Nocleh v hotelu.

  7. den: Snídaně. Návštěva letadlové lodi USS Midway. Nocleh v hotelu.

  8. den: Snídaně. Dokončení prohlídky San Diega. Možnost okružní plavby vyhlídkovou lodí kolem města (doporučujeme). Možnost návštěvy slavné ZOO nebo Sea Worldu. Nocleh v hotelu.

  9. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka March musea. Odpoledne návštěvy Yanks musea a Planes of Fame musea. Nocleh v Los Angeles

  10. den: Snídaně. Celodenní okružní jízda Los Angels. Hollywood - chodník slávy, Beverly Hills, bitevní loď USS Iowa. Nocleh v hotelu.

   11. den: Odevzdání auta a přelet na Floridu do Orlanda. Vyzvednutí auta a odjezd na ubytování do Cocoa. Nocleh v hotelu.

  12. den: Snídaně. Celodenní návštěva Kennedyho Space Centra. Nocleh v hotelu.

  13. den: Snídaně. Dokončení návštěvy KSC. Prohlídka Warbird musea. Nocleh v hotelu.

  14. den: Snídaně. Celodenní volno - pobyt u moře, koupání, nákup suvenýrů. Nocleh v hotelu.

  15. den: Snídaně. Odjezd do Orlanda. Vrácení auta a odlet do Prahy.

  16. den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně letišních tax, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, řidiče (doprovod) CK, 14x ubytování v hotelech (2 lůžkové pokoje), většinou se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: povolení ESTA (21 USD) pro vstup do USA, vstupné, stravování, pojištění léčebných výloh v zahraničíí.

                                                     
 • Letecká muzea

  Akce: NOVÝ ZÉLAND - OMAKA Air Show 2025


  Datum: 10.4. - 22.4. 2025


  Cena: 96.500,- Kč

  Program


  Objednat

 • SRN, BERLÍN - Deutsche Museum + Gatow - Luftwaffe Museum

 • 1.den: Odlet z Prahy na Nový Zéland.

  2.den: Cesta letadlem.

  3. den: Přílet do Christchurchu. Půjčení auta a ubytování v hotelu. Osobní volno na dorovnání časového posunu. Nocleh v hotelu.

  4.den: Dopoledne prohlídka Air Force Museum of New Zealand (zdarma). Odjezd do Greymouth. Ubytování a nocleh v hotelu.

  5.den: Cesta po západním pobřeží k ledovci "Franz Josef Glacier". Nocleh v hotelu.

  6.den: Pokračování cesty po pobřeží do Wanaky. Nádherná příroda, soutěsky, rokle, deštné pralesy, křišťálové řeky, ledovce a pláně. Nocleh v hotelu.

  7.den: Cesta z Wanaky do Christchurche. Zastávky Lindis Pass - Lake Pukaki - Lake Tekapo.  Nocleh v hotelu.

  8.den: Jízda z Christchurch do Pictonu. Nocleh v hotelu.

  9.den: Celodenní návštěva OMAKA airshow 2025. Nocleh v hotelu.

  10.den: Celodenní návštěva OMAKA airshow 2025. Nocleh v hotelu.

  11.den: Celodenní návštěva letecké dne OMAKA airshow 2025. Nebo alternativné prohlídka NP Abel Tasman. Nocleh v hotelu

  12.den: Dopoledne prohlídka Christchurche. Odpoledne vrácení auta a odlet do ČR.

  13.den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně letišních tax, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, doprovod (řidiče) CK, 9x ubytování v apartmánech a chatkách, povinné pojištění CK proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: vstupné, jízdné MHD, stravování, pojištění léčebných výloh v zahraničí.